Project Description

1949 – Het ontstaan van vzw Skalaar Torhout

Op 16/10/1949 werd de vzw Skalaar Torhout opgericht in de Vanhullestraat 7, ten huize van toenmalig voorzitter Jaecques Gerard.

De drie pioniers waren Remi Verbeke ( secretaris ), Oscar Lakiere ( commissaris) en Gerard Jaecques ( voorzitter). De club telde toen een twintigtal leden. De ledenvergaderingen werden toen gehouden in de voute van de Oude Zwaan.

Een eerste tentoonstelling vond plaats in 1950 en kreeg toen al meteen 665 bezoekers!

Op 23 september 1951 vormden Torhout samen met Izegem, Menen en Roeselare de Zuidwestvlaamse verbroedering.

In 1954 werd een tweede tentoonstelling georganiseerd en die telde al 4069 bezoekers.

In 1956 nam Roger Billiet de fakkel over van Gerard Jaecques en bleef voorzitter tot 1986 het jaar waarin hij stierf.

In 1986 nam Joris Diopere de taak als voorzitter op zich tot 1999 waar hij de fakkel overdroeg aan Glenn Coulembier en dit deed tot 2003. Joris nam terug het voorzitterschap op zich en deed dit tot na de tentoonstelling van 2009. Met het 50 jarig jubileum werd hulde gebracht aan onze eerste voorzitter Gerard Jaecques die een gouden certificaat in ontvangst mocht nemen van een bestuursdelegatie van Skalaar.

In 2010 nam Luc Diopere (broer van Joris) de taak op zich als ad-interim voorzitter.

Dirk Van den Haute nam het voorzitterschap voor zijn rekening van 2012 tot 2017.

Glenn Coulembier werd terug voorzitter van 2017 tot eind 2019, waarbij we in 2019 terug een schitterende tentoonstelling konden organiseren in de oude kapel van Ten Walle.