Algemene regel

Vanaf 1 juli 2022 moet voor het verwerven (kopen, adopteren of ontvangen) van een huisdier een uittreksel uit het ‘centraal register van de milieudeliquentie en het dierenwelzijn’ worden voorgelegd. Dierenhandelszaken, asielen en kwekers moeten dan aan iedereen die een gezelschapsdier wil adopteren, kopen of krijgen, een uittreksel uit het centraal register vragen.

Dit uittreksel zal aantonen dat de persoon geen verbod heeft op het houden van een dier, of zijn vergunning om een ​​dier te houden is vervallen. Deze twee straffen kunnen zowel door een rechter als door een sanctionerende ambtenaar worden opgelegd.

Doel van deze regel

Het doel is om:

  1. Voorkomen dat personen die ooit een dier hebben mishandeld en veroordeeld werden tot een verbod op het houden van dieren, toch nog dieren zouden houden.
  2. Voorkomen dat mensen in een impuls een dier kopen zonder dat ze nadenken over de consequenties die aan het bezit van een bepaald dier verbonden zijn.
    Maar al te vaak leiden zulke emotionele aankopen ertoe tot het dier achtergelaten (vooral als mensen op vakantie vertrekken) of verwaarloosd wordt. Doordat mensen het document bij de gemeente moeten halen, wordt enigszins voorkomen dat ze onbezonnen handelen en dat zich zulke situaties
    voordoen.

Wie moet dit tonen aan wie?

In dierenspeciaalzaken, in asielen en bij kwekers van gezelschapsdieren, maar alleen bij een verkoop aan particulieren, niet tussen beroepsbeoefenaars.

Bij verkoop tussen particulieren is geen vergunning vereist. Een particulier kan echter altijd een uittreksel uit het centraal register vragen als hij wil nagaan of aan de kandidaat-koper geen verbod werd opgelegd om een dier te houden en of diens vergunning om een dier te houden niet vervallen verklaard werd. Het wordt echter sterk aangeraden om zulke uittreksel te vragen.

Het is echter verboden om dieren op de markt te brengen of aan een minderjarige (-18) te geven. Een minderjarige kan dus geen contract sluiten voor de aankoop of adoptie van een dier.

De Waalse Dierenwelzijnswet bepaalt dat iedereen in het bezit is van de vergunning, op voorwaarde dat deze niet definitief of tijdelijk werd ingetrokken door een rechterlijke of administratieve beslissing. In principe is iedereen dus voorzien van deze vergunning. Mensen die deze vergunning kwijt zijn – voor dierenmishandeling – worden per mail op de hoogte gebracht.

Wanneer heb je dit nodig?

Deze vergunning is pas nodig vanaf oktober 2022, enkel bij de adoptie of aanschaf van een huisdier. Je hoeft dit dus niet aan te vragen voor je bestaande huisdieren.

De vergunning is 1 jaar geldig: het heeft dus geen zin om deze aan te vragen voor de aankoop of adoptie van een dier dat later zou plaatsvinden. (bevestiging via Poisson d’Or op 20/11/2022)

Wat moet ik doen om deze vergunning te verkrijgen?

Je bent van plan om een hond/kat/gevogelte/knaagdier/reptiel/vis/schaap/geit/paard te adopteren of aan te kopen – maar wat moet je precies doen om deze vergunning te verkrijgen?

Dit uittreksel kun je bekomen door een e-mail te sturen naar de Overheidsdienst van Wallonië – Natuurlijke hulpbronnen, leefmilieu (Direction générale du Service Public de Wallonie Ressources Naturelles, Environnement, Agriculture)

Stuur een e-mail naar: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be  met hierbij de volgende gegevens van de aanvrager: achternaam en voornaam, rijksregisternummer, woonplaats (straat , nr , stad) EN het type en aantal dieren dat u wenst te verwerven!
Update 20/11/2022:  je moet niet meer aangeven welke en hoeveel dieren je wenst!

(Dit kan ook per post naar: Direction générale du Service Public de Wallonie Ressources Naturelles, Environnement, Agriculture, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes).

Men spreekt op sommige webpagina’s van een wachttijd van 3 dagen. ( Maar hier en daar is ook een wachttijd tot 14 dagen te vinden.)

Hieronder kun je het nederlandstalige gedeelte terug vinden van de e-mail die je automatisch terug krijgt:

Ik wil een goudvisje kopen? Moet dit dan ook?

Ja, Goudvis of niet. Het geldt voor alle gewervelde dieren voor huishoudelijk gebruik (van knaagdieren tot reptielen, zoogdieren, vissen, amfibieën en gevederde dieren) .

Elke verkoop, adoptie of schenking van een dier door een professional aan een individu wordt beschouwd als een verkoop, adoptie of schenking van een huisdier, ongeacht de soort in kwestie.

Wat riskeer ik als ik deze vergunning niet kan tonen?

Elk asiel, handelsbedrijf en fokker van huisdieren heeft de plicht om bij u de vergunning aan te vragen tegen het afleveren van een dier.

Als ze een dier bij u afleveren, zonder een kopie van uw uittreksel te hebben ontvangen (en dus zonder het in hun register te hebben ingeschreven), riskeren ze een administratieve boete van 150 tot 200.000 euro.

U kunt het door u gewenste dier dus niet kopen of adopteren. Als u dit in strijd doet, wordt u waarschijnlijk op dezelfde manier bestraft.