Project Description

2000 – Skalaar ontvangt de ‘Aarden Klauwprijs’

13-02-2000: Dat onze jubileumtentoonstelling indruk had nagelaten bij verschillende mensen, wisten we aan de verschillende positieve reacties. Zelfs nog een jaar later praatten mensen nog vol lof over deze prestatie.

Zo werd er aan onze vereniging ook een prijs toegekend nl. De Aarden Klauw. Geschonken door de plaatselijke afdeling van de Vlaamse Volksbeweging.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Torhoutenaar of Torhoutse vereniging die zich belangloos inzet. De bedoeling is om de persoon of de vereniging eens extra in de verf te zetten.
“Gewone leden van een vereniging hebben het meestal gemakkelijk, want de vele hand-en spandiensten worden door de bestuursleden geleverd. En dat werk wordt dikwijls onderschat zegt voorzitter Jan Deman ( VVB ).

Voorzitter Joris Diopere ontving uit handen van Leen Devacht van Minnestreel vzw een uniek Kunstwerk.

2000 – Paaseierenraap in samenwerking met de brandweer van Torhout

23-04-2000: Skalaar Torhout en de Torhoutse Brandweer hebben al lange tijd een hechte band met elkaar. Vroeger waren vele brandweerlui aquariaan en vele aquarianen waren brandweerlui… En in beide kampen waren er bestuursleden… ( vader,broer,nonkel,vrienden… zowel in de brandweer als in de vereniging)

Zo werd er ook op een bepaald moment beslist (in het jaar 2000) om de paaseierenraap samen te doen. Meer kinderen = meer mensen = meer plezier voor beiden! De locatie is het stadspark naast de brandweerkazerne.

Ondertussen is deze succesformule een vaste waarde geworden voor Skalaar en de Torhoutse Brandweer, iedere paaszondag is het eitjes rapen aan volonté!

2000 – Poelenproject

18-11-2000: Het poelenproject is tot stand gekomen onder impuls van Coulembier Glenn, die al vlug de volle medewerking en steun kreeg van Luc Diopere en na voorlegging van het voltallige bestuur werd het startsein gegeven voor een nieuwe uitdaging.

Deze twee bezielers kwamen tot het besef dat hun hobby; de aquaristiek, de wortels veel verder droeg dan de vissen, het was eindelijk al begonnen met het vangen van een salamander en een kikkervisje, dan een stekelbaarsje enz… daar lag hun eigenlijke oorsprong van hun hobby.

Dat de amfibieën en de waterkwaliteit plus nog tal van andere bijkomende factoren ervoor zorgden dat deze amfibieën en hun biotopen moesten bekeken en desnoods verbeterd worden, wilden we de latere generaties nog deze diertjes kunnen bewonderen in hun schoonheid.

Het startsein werd gegeven om iets dergelijks op te zetten, in de eerste plaats werd deze activiteit ook georganiseerd om de kleinsten onder ons vertrouwd te maken met het leven in en om het water en het ook te leren waarderen. In een eerste opzet werd gepland om zoveel mogelijk amfibiepoelen in kaart te brengen. Maar het toen indertijd oprukkende mond-en klauwzeer stak daar een stok in de wielen.

We hadden toen op het moment vijf poelen gelokaliseerd. Na eens een test te doen met de kleinsten onder ons en een paar vergaderingen kwamen we tot het besef dat het in kaart brengen van alle poelen en de opvolging ervan ons teveel mankracht en uren zou “kosten”.

Daarom werd er beslist om de bestaande vijf poelen jaarlijks twee maal te bezoeken en dit nauw op te volgen. We doen dit ondertussen al vele jaren! Er is intussen ook al het één en ander veranderd.

Naast de jaarlijkse bezoeken met telling en watertesten werden ook enkele andere werkzaamheden verricht. Deze gebeurden zowel op eigen initiatief en ook door medewerking en samenwerking van privé eigenaars, stadsbestuur, en erkende natuurorganisaties.

Zo werd één van de 2 watersleuven in de Kersouwkensstraat uitgebaggerd ( initiatief en uitvoering door Luc en firma Boullio). Omdat deze door verzanding niet meer geschikt was voor aflegplaats van de bruine kikker, de kikkervisjes vonden er de dood door uitdroging voor ze aan land konden gaan. De bestaande populatie verminderde zienderogen.

Ondertussen houdt deze sleuf nu in de warme zomermaanden water en is het voortbestaan van de larven en daardoor ook de populatie terug verzekerd. De privé poelen van Patrick Trio werden uitgebaggerd door de eigenaar zelf. En de bijna 2 verloren gewaande poelen op het stukje wei achter de velodroom is herschapen tot een natuureducatief project, een klein minireservaat van een dergelijk 3200 m2.

Met medewerking van het Torhoutse stadsbestuur en het Regionaal Landschap Houtland werden terug 2 prachtige amfibie poelen aangelegd en de bijhorende omgeving werd heraangelegd met streekeigen groen.

Ook hebben Skalaar Torhout en het Torhoutse Stadsbestuur een beheersovereenkomst afgesloten voor het beheer van de poelen.

Evelien en stefanie diopere ontwierpen ook nog de bewuste “kikkerkoffer” met steekkaarten, watertesten enz… om de kleinsten en ook de ouders zich volledig te laten inleven in dit jaarlijks avontuur.

2002 – 1e Skalaar fuif: ‘De Zeupe-Leute’-fuif

Een fuif die velen onder jullie nog goed herinneren. De Zeupe-Leute jaren zijn begonnen in het jaar 2002 onder het voorzitterschap van Glenn Coulembier. Hij kwam toen op het idee om een fuif te organiseren om de clubkas te spijzen. In het jaar 2002 werd de allereerste fuif georganiseerd die naam “De trekt em of fuif kreeg”.

In de loop der jaren evolueerde de fuif tot een event die door allen gekend was in Torhout en omstreken.

De fuif kreeg een naamsverandering, de Zeupe-leute fuif en ook het concept werd aangepast. De fuif kende een evolutie van groei in het aantal bezoekers en tijdens de topjaren van de Zeupe-Leute fuif kwamen er 900 bezoekers over de vloer.

Tijdens de Zeupe-Leute jaren werd er in de periode september- november met man en macht gewerkt. Publiciteit maken was immers een zeer belangrijk onderdeel. Iedereen kent wellicht nog de bordjes met de gele affiches die als paddestoelen uit de grond kwamen.

Er werden in totaal 7 edities georganiseerd .

2002 – Dag van de aquariaan

07-09-2002: Een drietal jaar later organiseerde Skalaar Torhout samen met BBAT-West opnieuw een publiekstrekker voor onze hobby; De Dag van de Aquariaan.

Dit evenement vond plaats in het weekend van 07 en 08 september en ging op dezelfde locatie door als onze jubileumtentoonstelling; Het Cultureel Centrum De Brouckére.

Op zaterdag vond toen ook de eerste Bondsdag plaats in Torhout. Er was een hoop energie in dit weekend gestoken en er was dus ook heel wat te zien.

In het gebouw van het Cultureel Centrum stonden een 12 tal aquaria opgesteld en enkele terraria en er was een stand van vogelspinnen door Frederik Ampe.

We hadden ook een kleine kunsttentoonstelling met foto’s en schilderijen.
In de tuin stond er een 20 meter stand over Koi’s en om af te sluiten hadden we nog de villa de Brouckére waar iedere BBAT-West vereniging een stand verzorgde met een eigen discipline.

Er werd uiteg en demonstratie gegeven over de verschillende facetten van onze prachtige hobby zo was er de werking over filters, glas snijden en een eigen aquarium maken, het houden en kweken van planten en vissen, verschillende soorten belichting, het vangen en kweken van eigen voedseldieren enz…

Dit alles stond in het thema van Jeugd en Aquaristiek.

2004 – Eerste bewijs van bekwaamheid

14-11-2004: Ex-voorzitter Joris is ook een tijdje bestuurslid geweest bij de BBAT ( Belgische Bond voor Aquarium en Terrariumhouders) en heeft er zich daar ook nuttig gemaakt.

Hij wou de liefhebber iets meegeven iets die zijn hobby toch dat ietsje meer aanzien kon geven en met het oog op een strengere wetgeving in de toekomst bedacht Joris een soort examen op basis van meerkeuzevragen. Dit werd het attest van bekwaamheid genoemd. ( basiskennis aquarium houden).

Mensen die aquarium houden hebben een mooie hobby, maar ze houden dus ook levende planten en vissen en deze verdienen dan ook de grootste zorg. En hoe meer kennis je bezit hoe beter je de dieren ook kunt verzorgen of tenminste aan hun behoeften kunt voldoen.

Door middel van dit examen kan men een certificaat behalen en krijgt men een badge als men slaagt die men gemakkelijk in je portefeuille kan opbergen en zo ook het bewijs op zak heeft.

Er zijn ondertussen al 8 examens gegeven in verschillende de verenigingen in het Vlaamse land, Torhout was de eerste die de spits mocht afbijten.
10 leden van Skalaar Torhout legden de test af en waren geslaagd.
Ondertussen zijn er al honderden attesten uitgereikt over héél Vlaanderen!

2007 – Ruilbeurs en infodag

Op 21 september 2007 vonden we het tijd om nog eens flink uit te pakken met onze vereniging en dat voor één dag.

We hadden een soort samensmelting gedaan van onze Houtlandse ruilbeurs en de Dag van de Aquariaan maar dan wel wat kleiner, alhoewel?!

Er was een heel wat te beleven en het was de bedoeling om de inwoners van Torhout en regio kennis te laten maken met onze vereniging en wat er zo allemaal te beleven valt in een aquariumclub.

In villa de Brouckére kon men verschillende standen bewonderen; kweken van vissen, Terrarium, zeeaquaristiek, aanleggen van vijvers en amfibiepoelen, voedseldieren kweken enz…dit was ook nog gekoppeld aan een mini ruilbeurs.

Het bewijs dat een kleine vereniging ook grote prestaties kan neerzetten.

2009 – Tentoonstelling ‘Skalaar goes Diamond’