Project Description

1985 – 35 jarig jubileum

Op 21/06/1985, naar aanleiding van hun 35 jarig jubileum, organiseerde Skalaar terug een aquarium tentoonstelling. Ditmaal ging de tentoonstelling door in Huis Bekaert, die samenviel met de Torhoutse Batjes. Dit was de zevende tentoonstelling voor Skalaar Torhout, de vereniging telde toen een 70 tal leden.

De tentoonstellingswerkgroep bestond toen uit:

 • Voorzitter: Roger Billiet
 • Secretaris: Joris Diopere
 • Penningmeester: Andre Diopere
 • Bestuursleden:
  • Luc Diopere
  • Marc Diopere
  • Raymond Denblijden
  • Charles Casier
  • Georges Casier
  • Suzanne Vannekke
  • Roger Denyft

1988 – 40 jarig jubileum

Op 17/06/1988 had Skalaar Torhout duidelijk de smaak te pakken!

Drie jaar later was het terug prijs: alhoewel Skalaar pas het jaar erna 40 was, kon de ploeg niet wachten. De tentoonstelling ging terug door samen met de Torhoutse Batjes. De locatie was ditmaal De Oude Posterij in de Zuidstraat te Torhout.