afbeelding van admin

Voorbije ledenavond - 28 april 2017 "Shiners" door Filip Maes

Aantal dagen geleden : 1029.

Zilverhaai voorzitter Filip Maes heeft intussen al heel wat Rainbowshiners gekweekt. Hierdoor hebben intussen al meerdere liefhebbers nakweek van bij hem rondzwemmen. In de lezing komen meerdere soorten “shiners” aan bod, maar ook hoe de kweek verloopt.

Op moment van schrijven zijn er in het Notropis genus een 89 erkende soorten. En er zijn al een paar soorten gemarkeerd als “uitgestorven”.

Niet allemaal zijn ze even kleurrijk als de bekenste N. chrosomus of Rainbowshiner. Dat er echter toch nog meer kleurrijke en interessante soorten tussen zitten gaan we ontdekken op de ledenavond.

En wat dit genus nu voor de aquaristiek zo interessant maakt, leren we ook. Ook passeren een paar andere soorten de revue, moest je een speciaalaquarium van de streek van herkomst willen nabootsen.

 

 

afbeelding van admin

Voorbije ledenavond: 17 maart : Vergeten juweeltjes door Glenn Coulembier

Aantal dagen geleden : 1071.

Wie kent ze niet: de pad, de bruine en groene kikker en natuurlijk de salamanders? Vroeger kon je geen sloot of poel passeren of je kwam deze diertjes tegen. Wie is zo niet onbewust begonnen met het vangen van kikkervisjes en is zo tot aquariaan uitgegroeid?

Nu ligt het er wel helemaal anders voor De verzanding van poelen en sloten door overdadig grondwater op te pompen, het dichtmaken van poelen om weer een stuk meer zaaigrond te krijgen of ter vervanging van mechanische drinkinstallaties, de industrie, de overbemesting, het verkeer. Het is er voor onze amfibieën niet makkelijker op geworden. Bij veel mensen is het visueel beeld van een echte kikker of salamander een vaag beeld geworden. Is het dan echt zo erg gesteld met onze amfibieën? In grafiekstijl, ja, maar dat hebben we zelf in de hand.

Op de plaatsen waar nog populaties voorkomen zijn ze wel erg geconcentreerd maar tegelijkertijd ook erg geïsoleerd. Wat ook meer en meer opvalt is dat (tuin)vijvers steeds meer bezoek krijgen van amfibieën. Als de vijver zich daartoe leent, dan zullen deze dieren ook zorgen voor nakomelingen.

In deze voordracht zul je de verschillende amfibieën zien die in onze provincie nog frequent voorkomen: als volwassen dier en in hun larvale stadia. We bekijken de mens als vriend en als vijand. We maken ook kennis met de natuurlijke vijanden. We bekijken aansluitend hoe je er zelf iets kunt aan doen door middel van een geschikte tuinvijver(poel) of, zoals Skalaar Torhout doet, door een poelenproject op te starten.

afbeelding van admin

Voorbije ledenavond: 17 februari : Cichliden op het menu - Romain Van Lysebettens

Aantal dagen geleden : 1099.

Niemand minder dan de rasechte stroppendrager, Romain Van Lysebettens, zal ons terug meenemen in de wereld van de cichliden. Niet alleen de Afrikaanse, maar de cichliden van alle werelddelen komen aan bod. Natuurlijk niet allemaal maar aan de hand van keuzes die het publiek zal maken, worden dan verschillende soorten besproken. Je krijgt dus een voordracht "à la carte", zoals men zegt.

Iedereen weet ondertussen al dat Romain zijn hart vol is van zijn lievelingen de Afrikaanse Cichliden, maar ook van andere soorten kan Romain méér dan een hartig woordje meespreken. Doorgaans is dit aangevuld met verhalen uit zijn schijnbaar onuitputtelijke ervaring met deze prachtige dieren.

In zijn vertrouwd Gents zoals we dit van hem gewoon zijn. En zoals hij het zelf altijd zegt om het wat beter te verstaan moeten wij onze woorden waar een OO inzit omzetten in UU. ( vb.: Boot wordt dan Buut) Voilà snap je het al? Tegen het einde van de avond spreken we allemaal vloeiend Gents.

Dus iedereen die liefhebber is van cichliden, zeker allen daarheen en wie nog niet gebeten is door cichliden, ook allen daarheen. Het zou de eerste keer niet zijn dat Romain iemand weet te overtuigen om er mee te beginnen.

 

afbeelding van admin

Voorbije activiteit: 2 december 2016: Skalaar kaarting

Aantal dagen geleden : 1176.

Inhoud syndiceren