2000 - Poelenproject

18-11-2000: Het poelenproject is tot stand gekomen onder impuls van Coulembier Glenn, die al vlug de volle medewerking en steun kreeg van Luc Diopere en na voorlegging van het voltallige bestuur werd het startsein gegeven voor een nieuwe uitdaging.

Deze twee bezielers kwamen tot het besef dat hun hobby; de aquaristiek, de wortels veel verder droeg dan de vissen, het was eindelijk al begonnen met het vangen van een salamander en een kikkervisje, dan een stekelbaarsje enz… daar lag hun eigenlijke oorsprong van hun hobby.

Dat de amfibieën en de waterkwaliteit plus nog tal van andere bijkomende factoren ervoor zorgden dat deze amfibieën en hun biotopen moesten bekeken en desnoods verbeterd worden, wilden we de latere generaties nog deze diertjes kunnen bewonderen in hun schoonheid.

Het startsein werd gegeven om iets dergelijks op te zetten, in de eerste plaats werd deze activiteit ook georganiseerd om de kleinsten onder ons vertrouwd te maken met het leven in en om het water en het ook te leren waarderen. In een eerste opzet werd gepland om zoveel mogelijk amfibiepoelen in kaart te brengen. Maar het toen indertijd oprukkende mond-en klauwzeer stak daar een stok in de wielen.

We hadden toen op het moment vijf poelen gelokaliseerd. Na eens een test te doen met de kleinsten onder ons en een paar vergaderingen kwamen we tot het besef dat het in kaart brengen van alle poelen en de opvolging ervan ons teveel mankracht en uren zou “kosten”.

Daarom werd er beslist om de bestaande vijf poelen jaarlijks twee maal te bezoeken en dit nauw op te volgen. Dit jaar gebeurde dit voor de 11e maal. Er is intussen al het één en ander veranderd.

Naast de jaarlijkse bezoeken met telling en watertesten werden ook enkele andere werkzaamheden verricht. Deze gebeurden zowel op eigen initiatief en ook door medewerking en samenwerking van privé eigenaars, stadsbestuur, en erkende natuurorganisaties.

Zo werd één van de 2 watersleuven in de Kersouwkensstraat uitgebaggerd ( initiatief en uitvoering door Luc en firma Boullio). Omdat deze door verzanding niet meer geschikt was voor aflegplaats van de bruine kikker, de kikkervisjes vonden er de dood door uitdroging voor ze aan land konden gaan. De bestaande populatie verminderde zienderogen.

Ondertussen houdt deze sleuf nu in de warme zomermaanden water en is het voortbestaan van de larven en daardoor ook de populatie terug verzekerd. De privé poelen van Patrick Trio werden uitgebaggerd door de eigenaar zelf. En de bijna 2 verloren gewaande poelen op het stukje wei achter de velodroom is herschapen tot een natuureducatief project, een klein minireservaat van een dergelijk 3200 m2.

Met medewerking van het Torhoutse stadsbestuur en het Regionaal Landschap Houtland werden terug 2 prachtige amfibie poelen aangelegd en de bijhorende omgeving werd heraangelegd met streekeigen groen.

Ook hebben Skalaar Torhout en het Torhoutse Stadsbestuur een beheersovereenkomst afgesloten voor het beheer van de poelen.

Evelien en stefanie diopere ontwierpen ook nog de bewuste “kikkerkoffer” met steekkaarten, watertesten enz… om de kleinsten en ook de ouders zich volledig te laten inleven in dit jaarlijks avontuur.              

 


Amfibieen koesteren

 

 

 


Amfibieen verhuizen

 

 

 


Nieuwe poel in bosperceel

 

 

 


Red de amfibieen

 

 

 


Skalaar telt de poelen

 

 

 


Verzanding grootste probleem