2004 - Eerste bewijs van bekwaamheid

14-11-2004: Ex-voorzitter Joris is ook een tijdje bestuurslid geweest bij de BBAT ( Belgische Bond voor Aquarium en Terrariumhouders) en heeft er zich daar ook nuttig gemaakt. 

Hij wou de liefhebber iets meegeven iets die zijn hobby toch dat ietsje meer aanzien kon geven en met het oog op een strengere wetgeving in de toekomst bedacht Joris een soort examen op basis van meerkeuzevragen. Dit werd het attest van bekwaamheid genoemd. ( basiskennis aquarium houden).

Mensen die aquarium houden hebben een mooie hobby, maar ze houden dus ook levende planten en vissen en deze verdienen dan ook de grootste zorg. En hoe meer kennis je bezit hoe beter je de dieren ook kunt verzorgen of tenminste aan hun behoeften kunt voldoen.

Door middel van dit examen kan men een certificaat behalen en krijgt men een badge als men slaagt die men gemakkelijk in je portefeuille kan opbergen en zo ook het bewijs op zak heeft.

Er zijn ondertussen al 8 examens gegeven in verschillende de verenigingen in het Vlaamse land, Torhout was de eerste die de spits mocht afbijten.
10 leden van Skalaar Torhout legden de test af en waren geslaagd.
Ondertussen zijn er al een 300-tal attesten uitgereikt.

 Indien u meer informatie wil over deze rubriek dan verwijs ik u graag door naar Coördinator Joris Diopere (Tel: 050/21 19 73)