1985 - Tentoonstlling kleurenharmonie onderwater (35e jubileum)

Op 21/06/1985, naar aanleiding van hun 35 jarig jubileum, organiseerde Skalaar terug een aquarium tentoonstelling. Ditmaal ging de tentoonstelling door in Huis Bekaert, die samenviel met de Torhoutse Batjes. Dit was de zevende tentoonstelling voor Skalaar Torhout, de vereniging telde toen een 70 tal leden.

De tentoonstellingswerkgroep bestond toen uit:

 • Voorzitter: Roger Billiet
 • Secretaris: Joris Diopere
 • Penningmeester: Andre Diopere
 • De Leden:

  • Luc Diopere
  • Marc Diopere
  • Raymond Denblijden
  • Charles Casier
  • Georges Casier
  • Suzanne Vannekke
  • Roger Denyft.

Skalaar stelt tentoon